Skip links

Privaatsuspoliitika

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Tallinn Distillery OÜ | Eesti, Harjumaa, Tallinn, Maisi tn 8-9, 10317 | +372 5559 8415

Isikuandmete töötlemisel järgitakse Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte.

Vastutav töötleja kogub järgmiseid isikuandmeid: nimi, isikukood, aadress, telefoninumber, e-mail ja ostuajalugu.
Muuhulgas töödeldakse isikuandmeid ja kogutakse järgmistel eesmärkidel: ostuanalüüside tegemiseks, kaupade müügiks ja teenuste osutamiseks, kliendi lojaalsusprogrammi teenindamiseks. Vastutaval töötlejal on õigus teha isikuandmete andmebaasi päringuid, andmeid analüüsida, sorteerida ja teha valimeid.

Vastutav töötleja ei avalda talle teatavaks saanud andmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed, mis edastatakse volitatud töötlejale Maksekeskus AS-le ja kauba transpordiks vajalikud isikuandmed, mis edastatakse volitatud töötlejale Itella Estonia OÜ-le.

Tallinn Distillery OÜ tooted sh infoühiskonna teenused ja tooted ei ole suunatud alla 18 aastastele.

Liitudes kliendiprogrammiga, annab klient nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks. Vastutavale töötlejale edastatud isikuandmed on kaitstud ning käsitletakse konfidentsiaalse informatsioonina, sh e-poe tellimuste keskkonnas säilitatavad andmed kliendi ja tema tellimuste kohta. Andmeside kliendi ja pankade ning kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud, mis tagab kliendi isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Andmetöötlejal puudub ligipääs kliendi konfidentsiaalsetele panga- ja maksekaardi rekvisiitidele.

Vastutav andmetöötleja rakendab kõiki meetmeid, sh infotehnoloogilisi ja organisatoorseid, kogutud isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Tallinn Distillery OÜ võib volitada isikuandmeid töötlema teisi juriidilisi isikuid (volitatud töötleja) tingimusel, et sellise töötlejaga on sõlmitud leping, mille kohaselt volitatud töötleja on kohustatud hoidma töödeldavad isikuandmed konfidentsiaalsetena ning tagama isikuandmete kaitse vastavalt seaduses sätestatud nõuetele. Sellisteks volitatud töötlejateks on kassatarkvara teenusepakkujad, tarkvaraarenduspartnerid, logistikateenusepakkujad ja turundusteenusepakkujad.

Kliendil on õigus igal ajal saada teavet ning tutvuda enda isikuandmetega, taotleda juurdepääsu enda isikuandmetele, taotleda enda isikuandmete parandamist, taotleda enda isikuandmete piiramist, taotleda enda isikuandmete kustutamist, taotleda enda isikuandmete ülekandmist, õigused seoses automatiseeritused töötlusega, õigus järelevalveasutuse hinnangule. Samuti on õigus võtta tagasi varasemalt antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks.

Isikuandmete vastutav töötleja võib saata kliendile uudiskirju, sh rahulolu küsitlusi ning pakkumisi kliendi e-mailiaadressile või SMSi vahendusel ainult juhul, kui klient on andnud eelnevalt nõusoleku kliendiprogrammiga liitumise hetkel või iseteeninduskeskkonnas.

Kliendil on igal ajal võimalik oma isikuandmetega tutvuda ja neid osaliselt muuta logides sisse distillery.ee iseteeninduskeskkonda või edastades vastava soovi aadressil info@distillery.ee. Kogutud isikuandmete kustutamiseks esitab klient vastava kirjaliku taotluse aadressile info@distillery.ee.

Kliendil on õigus pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole kui ta leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi. Andmekaitseameti (AKI) kontaktandmed leiab AKI koduleheküljel aadressil www.aki.ee.

Vastutav andmetöötleja muudab ja/või kustutab kliendi andmed pärast seda, kui kliendi isikusamasus on tuvastatud.

Kliendi isikuandmete säilitamise tähtaeg on viis aastat alates viimasest ostust.

Tallinn Distillery OÜ võib privaatsuspoliitika tingimusi vastavalt seadusele muuta.