Skip links

Kasutustingimused

  1. ÜLDINE

1.1. Käesolevad kasutustingimused reguleerivad Tallinn Distillery OÜ, Eesti, Harjumaa, Tallinn, Maisi tn 8-9, 10317 | +372 5559 8415 (Ettevõtja) ja ostu sooritanud isiku (Kliendi) vahel tekkivaid õigussuhteid kaubamärkide Tallinn Distillery toodete ostmisel-müümisel distillery.ee müügikeskkonnas (e-poes).
1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poe vahendusel toodete turustamisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigi seadused.
1.3. Ettevõtja võib muuta e-poe kasutustingimusi ja toodete ning teenuste hindasid. Muudatustest teavitatakse e-poe keskkonnas. Tehingule rakendatakse tehingu toimumise hetkel kehtivaid tingimusi ja hindu.
1.4. Toodete valik, hinnad ning allahindlused võivad erineda Ettevõtja jaekaupluste kaubavalikust, hindadest ning allahindlusest.

  1. HIND

2.1. Toodete hinnad on toodud toodetelehel ning sisaldavad Eesti Vabariigis kehtivat käibemaksu 20%.
2.2. Toodete hinnale lisandub tellimuse vormistamise käigus Kliendi poolt valitud tarneviisile vastav kohaletoimetamise tasu. Tarneviis valitakse ning kohaletoimetamistasu arvutatakse ostukorvis.
2.3. Veebipoel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

  1. TELLIMUSE VORMISTAMINE

3.1. Kaupa saab tellida vähemalt 18 aastane isik.
3.2. Klient lisab toote ostukorvi, kasutades selleks nuppu „Lisage ostukorvi“.
3.3. Ostukorvis on võimalik koguseid muuta ning tooteid ostukorvist eemaldada kuni toote eest tasumiseni.
3.4. Tellimuse vormistamiseks tuleb suunduda ostukorvist tellimuse lehele vajutades nuppu “Asu maksma”.
3.5. Tellimuse lehel tuleb täita vajalikud andmed, valida makseviis ning valida pakiautomaadi asukoht.
3.6. Tellimus loetakse lõplikult vormistatuks pärast „Esita tellimus“ nupu vajutamist ja makse laekumist.
3.7. Teatise tellimuse kinnituse kohta saadab Ettevõtja Kliendi e-posti aadressile. Juhul, kui postkastist kirja ei leidu, palume kontrollida ega kiri ei ole kogemata rämpsposti kausta sattunud.
3.8. E-poel on õigus lepingust taganeda või tellitud toode jätta üle andmata, kui kaup on laost otsa saanud või kuvatud valesti süsteemivea tõttu. Kliendi tellitud Toote puudumisel tühistab Ettevõtja tellimuse. Tellimust võib tühistada nii osaliselt kui täielikult. Tühistatud tellimusest informeeritakse koheselt Klienti. Osalise tühistamise korral võib Ettevõtja küsida Kliendi soove ülejäänud tellimusega ümberkäimiseks – kas see lähetada või samuti tühistada.

  1. TASUMINE

4.1. Veebikeskkonnas (e-poes) sooritatud ostude eest tasub Klient 100% ettemaksuna.
4.2. Tellimuste eest saab tasuda Eesti pangalinkidega või pangaülekande kaudu.
4.3. Makseid võetakse vastu eurodes pangalinkide ja pangaülekannete kaudu.
4.4. Tasumine toimub väljaspool e-poodi turvalises Maksekeskus AS keskkonnas. Ettevõtjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele.

  1. TOODETE TOIMETAMINE KLIENDILE

5.1 Ostja peab olema vähemalt 18 aastane. Pakiautomaati tarnimisel kontrollitakse ostja vanust ID-kaardi alusel, seetõttu peab kauba eest maksja olema ka kauba saaja.
5.2. E-pood tarnib tooteid Eesti riigi piires.
5.3. Tooted tarnitakse kliendile SmartPOST-i (Itella) poolt pakutava Tähitud Maksikiri Ärikiri pakiautomaadi teenusena.
5.4. Klient tasub Toodete kohaletoimetamisega kaasnevad kulud.
5.5. Ettevõtja täidab tellimused, sh annab postiasutusele lähetamiseks üle tellimuse hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast tellimuse kinnitamist.
5.6. Kauba maksimaalne tarneaeg on 7 tööpäeva.

  1. TAGANEMISÕIGUS, TOODETE TAGASTAMINE JA VAHETAMINE

6.1. Kliendil on õigus põhjust avaldamata tehingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul esitades Ettevõtjale kirjaliku (postiga või digiallkirjaga) või kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kiri).Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.
6.2. Taganemisavalduse kättesaamist kinnitab Ettevõtja Kliendile saadetava teatega.
6.3. Klient on kohustatud tagastama toote 14 kalendripäeva jooksul arvates taganemisavalduse esitamisest. Taganemistähtaega arvestatakse päevast, mil Klient või tema nimetatud kolmas isik, kes ei ole kauba vedaja, on saanud toote enda valdusesse. Juhul, kui tellimus koosneb rohkem kui ühest saadetisest, arvestatakse taganemistähtaega viimase paki Kliendini saabumise päevast.
6.4.  Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Klient asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Klient käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.
6.5. Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi)
6.6. Tehingust taganemisel tagastab Ettevõtja Kliendile tema poolt tasutud summad, sh toote Kliendile toimetamise tasu, kandes tagastatava summa Kliendi pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul. Tähtaeg hakkab kulgema taganemisavalduse jõudmisest Tallinn Distillery OÜ-le ning Tallinn Distillery OÜ-l on õigus viivitada raha tagastamisega kuniks tarbija on tagastanud Tallinn Distillery OÜ-le toote või esitanud tõendi, et on toote tagasi saatnud. Raha tagastame samale arvelduskontole, millelt toimus laekumine. Taganemisõiguse kasutamisel kannab Klient kõik toote tagastamisega seotud otsesed kulud
6.7. Ettevõttel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda Kliendilt tagasi kaup, kui kauba hind e-poes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

  1. PRETENSIOONI ESITAMINE

7.1. Ettevõtja vastutab kliendile müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest kliendile, sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmiest kliendile eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Ettevõtja kohustus.
7.2. Toote nõuetele mittevastavuse või toote puuduste avastamisel kohustub Klient sellest koheselt, kuid mitte hiljem kui 2 kuu jooksul mittevastavusest teada saamisest, teavitama Ettevõtjat, saates vastava info e-posti aadressile info@distillery.ee või helistades telefonil +372 5559 8415.
7.3. Lepingule mittevastava või defektse toote korral on Kliendil õigus nõuda Ettevõtjalt kohustuse täitmist, taganeda lepingust või öelda leping üles ning nõuda kahju hüvitamist, hinna alandamist, rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist.
7.4. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Kliendil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või tagastada toode Ettevõtja kulul.
Kliendil on õigus nõuda toote ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ning toote eest tasutud summade tagasinõudmist, kui:
•Ettevõtjal ei ole võimalik toodet asendada või
•Kliendile tekitatakse põhjendamatuid ebamugavusi.
7.5. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral hüvitatakse Kliendile toote eest tasutud summa koos transpordimaksumusega Kliendi poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul. Ettevõtjal on õigus tasutud summade tagastamisega viivitada seni, kuni Klient on tema käes oleva toote tagastanud või esitanud tõendi toote tagastamiseks üleandmise kohta postiasutusele.
7.6. Ettevõtja kannab esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale asja asendamisega seotud kulud. Järgneva 1,5 aasta jooksul kannab vastavad kulud ettevõtja üksnes juhul, kui pretensioon on õigustatud. Ettevõtja ei hüvita Kliendi tehtud kulutusi toote nõuetele mittevastavuse või puuduste korral ega vastuta nende eest, kui:
7.6.1. Toote väärtus on langenud/toode on kahjustunud Kliendi süül;
7.6.2. Puudused on tekkinud toote mittesihtotstarbelise kasutamise;
7.6.3. Puudub ostu sooritamist tõendava dokumendi koopia.
7.7. Juhul, kui Kliendi ja Ettevõtja vahel on tekkinud erimeelsused toote puuduste osas, on Kliendil õigus pöörduda pretensiooniga Ettevõtja poole, märkides kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kiri) esitatud kaebuses ära oma nimi ja kontaktandmed, kaebuse esitamise kuupäev, tootel esinev puudus ning omapoolne soovitav lahendus. Ettevõtja vastab Kliendi kaebusele kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kiri) 15 päeva jooksul. Kui ostjal on veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile info@distillery.ee või helistada telefonil +372 5559 8415.
7.8. Juhul, kui Klient ja Ettevõtja ei saavuta vaidluse osas kokkulepet, on Kliendil õigus pöörduda vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks Eestis tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ja avaldust esitada siin (https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon).
Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Kliendi ja Ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Kliendi kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Vaidluste lahendamisel Eestis tarbijakaitseameti juures lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest. Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole. (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm)
7.9. Komisjoni otsusega mittenõustumisel on pooltel õigus pöörduda Kliendi asukohajärgsesse maakohtusse.

  1. PRIVAATSUSPOLIITIKA

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

8.1. Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Tallinn Distillery OÜ | Eesti, Harjumaa, Tallinn, Maisi tn 8-9, 10317 | +372 5559 8415
8.2. Isikuandmete töötlemisel järgitakse Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte.
8.3. Vastutav töötleja kogub järgmiseid isikuandmeid: nimi, isikukood, aadress, telefoninumber, e-mail ja ostuajalugu.
8.4. Muuhulgas töödeldakse isikuandmeid ja kogutakse järgmistel eesmärkidel: ostuanalüüside tegemiseks, kaupade müügiks ja teenuste osutamiseks, kliendi lojaalsusprogrammi teenindamiseks. Vastutaval töötlejal on õigus teha isikuandmete andmebaasi päringuid, andmeid analüüsida, sorteerida ja teha valimeid.
8.5. Vastutav töötleja ei avalda talle teatavaks saanud andmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed, mis edastatakse volitatud töötlejale Maksekeskus AS-le ja kauba transpordiks vajalikud isikuandmed, mis edastatakse volitatud töötlejale Itella Estonia OÜ-le.
8.6. Tallinn Distillery OÜ tooted sh infoühiskonna teenused ja tooted ei ole suunatud alla 18 aastastele.
8.7. Liitudes kliendiprogrammiga, annab klient nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks. Vastutavale töötlejale edastatud isikuandmed on kaitstud ning käsitletakse konfidentsiaalse informatsioonina, sh e-poe tellimuste keskkonnas säilitatavad andmed kliendi ja tema tellimuste kohta. Andmeside kliendi ja pankade ning kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud, mis tagab kliendi isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Andmetöötlejal puudub ligipääs kliendi konfidentsiaalsetele panga- ja maksekaardi rekvisiitidele.
8.8. Vastutav andmetöötleja rakendab kõiki meetmeid, sh infotehnoloogilisi ja organisatoorseid, kogutud isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.
8.9. Tallinn Distillery OÜ võib volitada isikuandmeid töötlema teisi juriidilisi isikuid (volitatud töötleja) tingimusel, et sellise töötlejaga on sõlmitud leping, mille kohaselt volitatud töötleja on kohustatud hoidma töödeldavad isikuandmed konfidentsiaalsetena ning tagama isikuandmete kaitse vastavalt seaduses sätestatud nõuetele. Sellisteks volitatud töötlejateks on kassatarkvara teenusepakkujad, tarkvaraarenduspartnerid, logistikateenusepakkujad ja turundusteenusepakkujad.
8.10. Kliendil on õigus igal ajal saada teavet ning tutvuda enda isikuandmetega, taotleda juurdepääsu enda isikuandmetele, taotleda enda isikuandmete parandamist, taotleda enda isikuandmete piiramist, taotleda enda isikuandmete kustutamist, taotleda enda isikuandmete ülekandmist, õigused seoses automatiseeritused töötlusega, õigus järelevalveasutuse hinnangule. Samuti on õigus võtta tagasi varasemalt antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks.
8.11. Isikuandmete vastutav töötleja võib saata kliendile uudiskirju, sh rahulolu küsitlusi ning pakkumisi kliendi e-mailiaadressile või SMSi vahendusel ainult juhul, kui klient on andnud eelnevalt nõusoleku kliendiprogrammiga liitumise hetkel või iseteeninduskeskkonnas.
8.12. Kliendil on igal ajal võimalik oma isikuandmetega tutvuda ja neid osaliselt muuta logides sisse distillery.ee iseteeninduskeskkonda või edastades vastava soovi aadressil info@distillery.ee. Kogutud isikuandmete kustutamiseks esitab klient vastava kirjaliku taotluse aadressile info@distillery.ee.
8.13. Kliendil on õigus pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole kui ta leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi. Andmekaitseameti (AKI) kontaktandmed leiab AKI koduleheküljel aadressil www.aki.ee.
8.14. Vastutav andmetöötleja muudab ja/või kustutab kliendi andmed pärast seda, kui kliendi isikusamasus on tuvastatud.
8.15. Kliendi isikuandmete säilitamise tähtaeg on viis aastat alates viimasest ostust.
8.16. Tallinn Distillery OÜ võib privaatsuspoliitika tingimusi vastavalt seadusele muuta.